Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fiszman S.C Andrzej Filar, Marek Szmuc z siedzibą 37-100 Łańcut, Piłsudskiego 124, kontakt e – mailowy pod adresem: biuro@fiszman.pl
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, np. umowy sprzedaży, naprawy, ubezpieczenia, kredytu, leasingu, pośrednictwa w zawieraniu tych umów, a także rozpatrywania reklamacji ,
  • wykonania na Twoje żądanie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, czyli w celu przedstawienia oferty, zawarcia, realizowania i obsługi umów ubezpieczenia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub przygotowania ofert usług ubezpieczeniowych w przyszłości na podstawie zainteresowania naszą ofertą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu np. dochodzenia roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO )
  • wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne.
  • w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) .
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora oraz inne podmioty wskazane w przepisach prawa, a także banki, leasingodawcy, kredytodawcy i partnerzy współpracujący z nami.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Twoje dane osobowe:
  • będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  • będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa.
 6. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 9. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fiszman S.C Andrzej Filar, Marek Szmuc z siedzibą 37-100 Łańcut, Piłsudskiego 124, kontakt e – mailowy pod adresem: biuro@fiszman.pl
 2. Twoje dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 22 ² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Administrator przetwarza Twój wizerunek.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, inne podmioty na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.